Związki zawodowe we Francji

Le délégué syndical czyli przedstawiciele związków zawodowych

Związki zawodowe we Francji są bardzo aktywne, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. W każdej korporacji istnieje le délégué syndical.

Związek zawodowy: Skład i rola

Przedstawiciele związkowi składają się z pracowników firmy wybranych przez innych pracowników. Ich celem jest reprezentowanie dobra wszystkich pracowników przed szefostwem oraz porady w razie niesprawiedliwości ze strony kard (tzw. HR) lub managerów oraz formułowania wniosków, żądań lub skarg.

Wynagrodzenie

Rada związku nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia za pełnioną funkcję, ale w ramach dodatkowych obowiązków może przeznaczać określoną ilość godzin w tygodniu na pomoc pracownikom w rozwiązywaniu ich problemów. W tej chwili to 24 godziny miesięcznie.

Związki zawodowe we Francji: negocjacje

Kolejnym obowiązkiem związków zawodowych jest propozycja nowych benefitów lub rzeczy, które mogą pomóc pracownikom. U mnie w firmie to délégué syndical zajmował się umową co do pracy zdalnej, którą wprowadzono u nas jeszcze przed pandemią. To oni negocjowali warunki home office, ilość dni pracy z domu oraz kwotę dofinansowania na zainstalowanie biura w domu.

Negocjacje dotyczą w szczególności następujących tematów:

  • Wynagrodzenia
  • Czas trwania i organizacja czasu pracy
  • Oszczędności pracowników
  • Równość zawodowa kobiet i mężczyzn
  • Jakość życia w pracy

Prawa pracownika

Przedstawiciele związków zawodowych mają ogromną wiedzę na temat praw pracownika. Kiedy ma się jakiekolwiek wąptliwości co do konkretnej decyzji zarządu lub potraktowania nas niesprawiedliwie, służą pomocą oraz wstawiają się za pracownikiem.

Przedstawiciele związkowi a zwolnienie

Przedstawiciele związków zawodowych noszą status salarié protégé czyli pracownika chronionego. Oznacza to, że nie może on zostać zwolniony z firmy bez zgody Direccte czyli Regionalnej Dyrekcji ds. Przedsiębiorstw, Konkurencji, Konsumpcji, Pracy i Zatrudnienia.

Aby go zwolnić, trzeba przedstawić powody oraz dokumenty do takiej komisji.

Negocjacje prowadzone przez związki zawodowe wpływają w ogromnym stopniu na jakość pracy pracowników we Francji, więc pracując w tym kraju warto do nich przystąpić.

Przeczytaj także: Praca w korporacji we Francji– mity i fakty.

Więcej o związkach zawodowych można poczytać na oficjalnej stronie francuskiej służby publicznej.