Równouprawnienie płci we Francji

Czy we Francji kobiety i mężczyźni mają równe prawa? Równouprawnienie we Francji.

Równouprawnienie płci według United Nations

Równość płci ma miejsce wtedy, gdy ludzie wszystkich płci mają równe prawa, obowiązki i możliwości. Nierówność płci dotyczy wszystkich – kobiet, mężczyzn, osób trans i zróżnicowanych pod względem płci, dzieci i rodziny. Społeczeństwa, które cenią sobie równych kobiet i mężczyzn, są bezpieczniejsze i zdrowsze, a równość płci jest prawem każdego człowieka.

Francja według EIGE (Europejski instytut równości płci)

Europejski Instytut ds. Równości Płci – EIGE jest organem zainicjowanym przez Unię Europejską, zajmującym się wyłącznie równością płci. Instytut ten powstał 20 grudnia 2006 r, a zatrudnienie rozpoczęto w 2007 r. w europejskim organie koordynującym w Wilnie.

Dzisiaj przedstawiam część ich statystyk na temat równości płci we Francji.

Z 75,1 na 100 punktów Francja zajmuje trzecie miejsce w UE pod względem wskaźnika równości płci.

Równość płci we Francji na tle innych krajów Europy

Jego wynik jest o 7,2 punktu wyższy niż wynik UE. Od 2010 r. Wynik Francji wzrósł o 7,6 punktu (+ 0,5 punktu od 2017 r.). Dokonując nieco szybszych postępów w zakresie równości płci niż inne państwa członkowskie, Francja poprawiła swoją pozycję o cztery miejsca od 2010 r.

Najlepszy wynik z raporcie Europejskim

Równouprawnienie we Francji pod względem zdrowia i pieniędzy

Najwyższe wyniki we Francji odnotowano w dziedzinie zdrowia (87,4 punktu) i pieniędzy (87,0 punktu).

Miejsce na ulepszenie…

Równouprawnienie we Francji pod wiedzy i czasu

Najsłabiej Francja wypada w dziedzinie wiedzy i czasu (odpowiednio 66,3 punktu i 67,3 punktu), choć w tych dziedzinach zajmuje 10. miejsce. Najniższe miejsce we Francji zajmuje praca (16. miejsce w UE).

Największa poprawa

Od 2010 r. Wyniki Francji poprawiły się we wszystkich dziedzinach. Największa poprawa dotyczy władzy (+ 27,4 punktu), wiedzy (+ 4,3 punktu) i pieniędzy (+ 3,4 punktu).

Krok w tył

Postęp zatrzymał się w dziedzinie zdrowia i czasu (+ 0,7 punktu w obu przypadkach). W zdrowiu ranking Francji spadł o jedno miejsce od 2010 roku. Pomimo niewielkiego wzrostu, ranking Francji poprawił się o dwa miejsca w dziedzinie czasu.

Pozytywy ostatnich lat

 • Wzrósł udział kobiet w zarządach w publicznych organizacji radiowych i telewizyjnych.
 • Wzrósł udział kobiet w parlamencie i radzie ministrów. Francja wprowadziła ustawową kwotę w wysokości 50% w 2000 r.
 • Wzrósł udział kobiet w zarządach największych spółek giełdowych oraz udział kobiet w zarządach banku centralnego.

I negatywy…

 • Kobiety nadal zarabiają mniej niż mężczyźni. W przypadku par z dziećmi kobiety zarabiają o 30% mniej niż mężczyźni, a w przypadku par bez dzieci kobiety zarabiają o 26% mniej niż mężczyźni.
 • Różnica między płciami w średnich miesięcznych zarobkach jest większa wśród osób w wieku 50–64 lat (30%). To samo dotyczy zróżnicowania emerytur ze względu na płeć.
 • Zgodnie z postępowym francuskim prawem wszystkie firmy muszą jednakowo płacić mężczyznom i kobietom. Kobiety stanowią 52% populacji, ale nadal zarabiają średnio 24% mniej niż mężczyźni. Ja także w grudniu opowiadałam na instagramie o mojej podwyżce, którą dostałam ze względu na wyrównanie różnic w zarobkach pomiędzy płciami u mnie w firmie.
 • Według planu projektu założonego przez prezydenta Macrona, firmy, które nadal będą mieć różnice w zarobkach pomiędzy kobietami i mężczyznami, będą płacić kary.
 • Więcej kobiet niż mężczyzn gotuje, wykonuje prace domowe i opiekuje się dziećmi, wnukami, osobami starszymi lub niepełnosprawnymi – każdego dnia przez co najmniej 1 godzinę. Różnica między płciami w zakresie opieki jest jedną z największych w UE.
 • We Francji wiele zawodów pozostaje domeną mężczyzn. W zawodach związanych z badaniami i rozwojem zatrudnionych jest tylko 30% kobiet. W branży budowlanej tylko 12% pracowników to kobiety.
 • We Francji nigdy nie było prezydent kobiety, pomimo tego, że w polityce działa bardzo dużo kobiet…
 • Kobiety wciąż nie zasiadają w czołówce francuskich biznesów. Ze 120 głównych spółek giełdowych tylko 9 ma kobietę na stanowisku dyrektora generalnego. Ostatnią osobą, która dołączyła do tego bardzo elitarnego klubu, jest Anne Rigail, która w grudniu 2018 roku została pierwszą kobietą dyrektor generalną Air France.

Walka z nierównością płci we Francji

Francja wprowadziła w 2018 roku plan działań na rzecz równości płci w swojej polityce pomocy rozwojowej i działaniach zewnętrznych. Trzecia międzynarodowa strategia na rzecz równości płci (2018-2022) to narzędzie zaprojektowane w celu koordynowania wysiłków Francji na rzecz poprawy sytuacji kobiet na całym świecie. Strategia jest międzynarodowym ucieleśnieniem zobowiązania Prezydenta Macrona do uczynienia z równości płci wielkiej narodowej sprawy jego kadencji.

Przeczytaj także: Praca w korporacji we Francji – mity i fakty.